Utbildning &Konsult

Vem är ditt och din förenings bollplank som kan trädgård/bygg/mark och anläggning?

Vem hjälper dig med förslag på åtgärd och förbättringar?

Vem kan bistå dig när du skall upphandla skötsel eller ombyggnad?

   niclas@garden.se

   

  ——————————————–

   

   

   

  Niclas Tengwall, VD

  Mer om mig:

  • Mer än 30 års design, projektering, ritande och trädgårdsanläggande.
  • Jag har har deltagit o förbättrat cirka 3000 trädgårdar, små och stora, enkla o påkostade privata o BRF:er m.fl.
  • Under min tid som entreprenör o ledare har 300 anställda passerat, från snickare och anläggare till arkitekter och ingenjörer…främst unga medarbetare o många från Alnarp/SLU samt naturbruk
  • Vi har skapat bättre trädgårdar o utemiljö i Malmö, Skåne och främst Stockholm. 

  • Jag har medverkat i SVT:s Gröna rum ett antal ggr o bland annat med ”hands-on-design ” under en säsong. Var till viss del med  i redaktionens nya utformning för det nya Gröna Rum som senare ( tyvärr )försvann av olika anledningar
  • Har utbildning inom marknadsföring, ledarskap,projektledning, kommunikation, visualisering, trädgård och arkitektur och mycket annat…
  • Jag har undervisat inom trädgård, haft en  mängd av kurser o föredrag för både privata och professionella inom trädgård.