VÅRA KUNDER

Från idé till helt färdig utemiljö/trädgård!

Bostadsrättsföreningar

Framför allt planerar och ritar vi riktigt bra trädgårdar. Vi designar, ritar, tar fram idéskisser och bilder för att visualisera det på bästa sätt. I modern datamiljö, stor kreativitet och med lång erfarenhet från skötsel och anläggning tar vi fram lösningar som fungerar i praktiken. Vi fungerar också som rådgivare och bollplank till föreningar som på egen hand vill ta hand om sin utemiljö eller redan har avtal med annan entreprör. Välkommen med din förfrågan och en bättre utemiljö/trädgård!

Sedan 1989  har vi utfört uppdrag åt mer än 400 bostadsrättsföreningar. Små uppdrag som att förbättra en planteringsyta till kompletta bostadsområden. Vi kan utemiljö och trädgårdar för små och stora föreningar. Allt från hus till gata, ner i marken och upp i trädtopparna. Vi snickrar, lägger sedumtak, bygger murar, sätter sten, plattor, dränerar, planterar, anlägger gräs, cykelplatser, belysning och mycket mer som förbättrar boendet.

 

Villaägare

Privatkunder – en av våra största målgrupper sedan många år – vi kan detta och gör det bra!

Idéskisser, ritningar och bilder ger en bra grund för att ta beslut och för att ta fram priser mm.  Och framför allt är en ritning eller skiss ett bra diskussionsunderlag.

Vi har riktigt bra kunder, spännande uppdrag och levererar i tid. Vi vet vilka krav som ställs och fungerar ofta som rådgivare och bollplank där kundens behov och krav ställs samman med vår kreativitet och kunskap.

 

Henriksborgs Samfällighet, Nacka

Anläggning av utemiljö. Total ombyggnad av Utemiljön. Stensättning, granit/ ny kantsten, en stor mängd perenner och buskar samt snickeri av  spaljéer, etc.

Brf Björken, Östermalm

Total ombyggnad innergård inkl design. Granithällar, nya putsade murar samt integrerad bänk av lärk, belysning, gatsten mm.

Brf Kåken, Hornstull

Ombyggnad sopstation, snickeri i lärkträ samt färganpassad dekor till befintligt sophus, plantering innanför staket med hagtorn för att undvika belamring.

Brf Springaren, Landskrona

Design konsultation gestaltning av nio innergårdar. Ritningar samt 2D & 3D modeller, skisser.

Takaltan, Gåshaga

Design, ombyggnad av takaltan 100 kvm, Lidingö. Planteringsboxar samt vägg spaljéer av lärkträ, plantering med vindtåliga växter såsom havtorn, tall samt medelhavsväxter fikon, oliv (inomhus vintertid) mm. Belysning mm och en helt ny altan skapades!

Villa, Ålsten

Total renovering av gammal trädgard snickrade trästaket, stenläggning.

Flagghusen Samfällighet, V Hamnen i Malmö

Ombyggnad innergård med trampsten, belysning, utegym (seniorgym) planteringar, tradäck.

Brf Modellen, Vasastan

Ombyggnad innergård med konstgräs, sedumtak (gröna tak), belysning, pergola, plantering plattläggning.

Villa Lidingö

Ombyggnad av entré, murad trappa, belysning mm.

Brf Morkullan, Birger Jarlsgatan Stockholm

Design och byggnation av bänkar ädelträ, räcke trappa.

Villa, Malmö

Ombyggnad/renovering av ”bortglömd” innergård intill gata, Nu med stepstones, en stor mängd perenner, klätterväxter och buskar. Dekorsten, belysning etc.

Brf Gumshornet, Karlaplan

Försköning utemiljö/park de senaste fyra åren. Nya planteringar, mycket perenner, fler träd, ny cykelparkering. Idag en av Stockholm vackraste Brf-trädgårdar.

Några av de bostadsrättsföreningar vi utfört uppdrag åt:

1. Brf Springaren Landskrona redesign av åtta st innergårdar och trädgårdar
2. Brf Kåken Hornstull Södermalm idé och byggnation av miljöstation
3. Brf Ljungen Sturegatan Östermalm digitalisering av ritningar hela utemiljön inkl inventering växter
4. Brf Älgen Lidingö vårstädning och plantering
5. Brf Hiertagården Lidingö digitalistering ritningar samt Inventering all utemiljö inkl växter utvecklingsplan snickerier
6. Brf Fornminnet Lund projektering och idéframtagning
7. Brf Modellen Birkagatan Vasastan total gårdsrenovering
8. Brf Morkullan 2 Birger Jarlsgatan Östermalm stål smide och träarbete
9. Brf Björken 12 Floragatan Östermalm projektering och design av innergård
10. Brf Gumshornet Karlaplan Östermalm design och ombyggnad av innergård samt trädgårdsmästare skötsel

11. Brf Dalafjället Bromma
12. Brf Erikstorp Malmö nya order igen!
13. Brf Björken 9 Floragatan Östermalm design och anläggning trädgård innergård
14. Brf Haubitsen Gärdet
15. Brf Katthuvudet 27 Södermalm
16. Brf Regementsgatan 13 Malmö sedumtak trädäck total gårdsrenovering
17. Brf Godheten Malmö idé och projektering
18. Brf Svågetorp Malmö projekteringsarbeten
19. Brf Sågen Malmö takträdgård
20. Brf Ragnarrök Malmö löpande uppdrag
21. Brf Rönneholm Malmö total ombyggnad innergård armaturer lekplats cykelparkering mm