Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din personliga integritet

All behandling av personuppgifter som används av Niclas. Tengwall AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Syftet med att vi behandlar dina uppgifter är att i vår kommunikation med dig kunna ge bättre service.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om våra besökare genom e-post och kontaktformulär som är kopplade till oss.

Samtycke

När du väljer att ge oss dina personuppgifter, exempelvis din e-postadress, får du möjlighet att ge ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Då upphör vidare behandling av dina personuppgifter och de kommer raderas inom 30 dagar, såvida ingen annan lag kräver fortsatt behandling.

Behandling och överföring av personuppgifter

Säkerhet
Dina personuppgifter är säkra hos oss. Endast ett begränsat antal personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och systemen är skyddade mot olika typer av skada, så som intrång.

Registerutdrag, komplettering eller radering

Du har rätt att en gång per år begära ett kostnadsfritt registerutdrag, d.v.s få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Begäran ska vara skriftlig och signerad. Du kan även begära att dina personuppgifter kompletteras eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter raderas genom att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Ring oss på tel 073-9808330 eller skicka ett mail till niclas@garden.se eller postalt till Ankargatan 15, 211 17 Malmö om du vill begära ut information eller radering.